spolek
RODRO
rodokmeny


pořádá a organizuje vzdělávací a kulturní akce zaměřené na historii

připomíná a seznamuje se souvislostmi českých a evropských dějin

zajišťuje tvorbu rodokmenů osob, šlechtických rodů a dynastií
Blatná

Blatná

Brandýs nad Labem

Brandýs nad Labem

Častolovice

Častolovice

Český Šternberk

Český Šternberk

Dobříš

Dobříš

Doudleby

Doudleby

Drahenice

Drahenice

Dymokury

Dymokury

Chotěboř

Chotěboř

Jimramov

Jimramov

Kostelec nad Orlicí

Kostelec nad Orlicí

Křimice

Křimice

Líšeň

Líšeň

Litenčice

Litenčice

Maleč

Maleč

Mělník

Mělník

Opočno

Opočno

Orlík

Orlík

Rychnov nad Kněžnou

Rychnov nad Kněžnou

Žamberk

Žamberk

Výstava Šlechta v boji za českou státnost na zámku Dobříš

Posledním místem, kde se v letošním roce představuje putovní výstava pořádaná společností Rodro „Šlechta v boji za českou státnost“, je rokokový zámek Dobříš. Výstava připomíná 80. výročí podepsání 1. šlechtické deklarace v roce 1938.  

Paní Livie-Anna Colloredo-Mannsfeld a kníže Jeronym Colloredo-Mannsfeld, potomek signatáře 1. šlechtické deklarace.

 

Rokokový zámek Dobříš je ve vlastnictví rodiny Colloredo-Mannsfeld již od roku 1630. Zámek je obklopen francouzským a anglickým parkem.

Zahájení výstavy proběhlo ve čtvrtek 4. října 2018 za přítomnosti majitele zámku Jeroma Colloreda-Mannsfelda a jeho ženy Livie-Anny, synovce signatáře první deklarace Weikharda Colloreda-Mannsfelda. Wiekhard Colloredo-Mannsfeld patřil mezi 12 šlechticů, kteří v září 1938 předali prezidentu Edvardu Benešovi první deklaraci „Prohlášení členů starých rodů vzhledem k nedotknutelnosti území Českého státu“, ve kterém se přihlásili k českému národu.

Další šlechtická deklarace pak pokračovaly v roce 1939 a byly předány již prezidentovi Emilu Háchovi. Třetí deklaraci v roce 1939 a signovalo 85 zástupců 33 šlechtický rodů. Mezi nimi byli 4 zástupci rodu Colloredo-Mannsfeld – kromě Weikharda i dědeček současného majitele zámku Jeroným st. a jeho strýcové Josef a Jeroným ml. Na výstavě jsou k vidění rodokmeny všech 33 rodů, jejichž zástupci třetí prohlášení signovali.

Výstava bude otevřena do 30. prosince 2018.

Více fotografií z vernisáže naleznete zde.

 

 

Seminář „Šlechta v boji za českou státnost“ se konal 17.9.2018 v Poslanecké sněmovně

Seminář se uskutečnil v poslaneckých prostorách Konírna a Dvorana.

V polovině září 2018 uběhlo 80 let od chvíle, kdy v době bezprostředního ohrožení vlasti nacismem, navštívilo 
17. 9. 1938 dvanáct zástupců české zemské šlechty prezidenta republiky Edvarda Beneše a předneslo mu své „Prohlášení členů starých rodů vzhledem k nedotknutelnosti území Českého státu.” Připomenutí si této významné události se událo přesně v její výroční den, 17. 9. 2018, ve Šternberském paláci
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na Male Straně v Praze
.

Seminářem “Šlechta v boji za českou státnost” vzpomněli jeho účastnici tehdejší šlechtická vystoupení jako celek, připomněli si tedy ​i následující druhou akci, kdy šlechtici 24.1.1939 potvrdili své stanovisko také novému prezidentovi dr. Emilu Háchovi (foto) a třetí – již za nacistické okupace země 7. 9. 1939 zveřejněné „Prohlášení české a moravské šlechty v září r. 1939“ (2. a 3. deklarace). 

Pražský hrad 24. leden 1939: zleva František Kinský (přečetl prohlášení), Jan Lobkowicz, Jan Pálffy, Karel Belcredi, Jiří Douglas Sternberg, Hugo Strachwitz, Charles Parish, Rudolf Czernin, Leopold Sternberg, Jindřich Dobrzenský, Karel Schwarzenberg, Zdenko Radslav Kinský a Emil Hácha. 

Na semináři se svými příspěvky vystoupili: 36 pražský arcibiskup a primas český ThLic. Dominik kardinál Duka O.P., historik PhDr. Milan Buben Ph.D. z Katolické teologické fakulty UK, představený české zemské delegace habsburského Řádu sv. Jiří PhDr. Milan Novák, ex-náměstkyně ministra kultury PhDr. Anna Matoušková, starosta Městské části Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký a v diskuzi další přítomní. 

Moderování semináře se ujala ex-poslankyně Nina Nováková, předsedkyně společnosti Středoevropská inspirace. Záštitu nad seminářem převzal poslanec Karel kníže Schwarzenberg,
který svým vystoupením celý seminář zahájil. 

Jan Drocár, Anna Matoušková, Oldřich Lomecký, Dominik kardinál Duka, Karel kníže Schwarzenberg, Nina Nováková, Milan Buben a Milan Novák za „předsednickým“ stolem.

Fotografie ze semináře.

        

Výstava Šlechta v boji za českou státnost se představuje na zámku v Rychnově nad Kněžnou

Rychnovské panství koupil rod Kolowratů už v roce 1640.

Putovní výstava pořádaná v letošním roce k 80. výročí podepsání 1. šlechtické deklarace se 19. května 2018 přestěhovala od šlechtického rodu Belcredi z Brna -Líšně na Kolowratský zámek v Rychnově nad Kněžnou.

Tady, v jednom z hlavních sídel rodu Kolowratů, připomene výstava především statečnost bratrů  Egona, Hanuše, Otomara a Zdeňka Kolowratových, kteří všichni podepsali „Prohlášení české a moravské šlechty v září 1939“. Poslední z nich dokonce patřil k dvanáctičlenné skupině šlechticů, kteří podepsali už  první prohlášení, předané prezidentu Benešovi 17.9. 1938.

Současný majitel zámku Jan je vnukem nejstaršího z bratrů Hanuše hraběte Kolowrata-Krakowského.

Vernisáž výstavy se uskutečnila ve středu 20. května 2018  v prostorách zámku Rychnov nad Kněžnou.

Fotografie z vernisáže

Tiskové ohlasy

Výstava „Šlechta v boji za českou státnost“ v Brně-Líšni

Autor výstavy Jan Drocár s potomkem signatáře Karla Belcrediho Ludvíkem Belcredi.

V Dělnickém domě v Brně-Líšni proběhla v pátek 18. května vernisáž výstavy Šlechta v boji za českou státnost – Historie šlechtických deklarací 1938 a 1939. Veřejnost si může téměř čtyři desítky panelů s rodokmeny šlechtických rodů prohlédnout od 22. května do 15. června 2018. 
Výstava přibližuje iniciativy české šlechty v letech 1938 a 1939, kdy bylo Československo bezprostředně ohroženo nacismem. Představitelé šlechty tehdy podepsali tři deklarace, ve kterých vyjádřili svou bezvýhradnou věrnost vlasti a českému národu. Vystaveny budou rodokmeny jednotlivých signatářů deklarací a jejich rodin.

Výstava je pořádána k 80. výročí předání první deklarace 17. září 1938 prezidentovi E. Benešovi a k 125. výročí narození Karla Belcrediho (*24.9.1893 †18.9.1972), jednoho ze signatářů všech 3 deklarací.
Pro veřejnost bude přístupná ve dnech: úterý 14-18 hod., středa 9-12 hod., pátek 10-12 a 14-17 hod.
Pořadatelem je spolek RODRO, z.s., rodina Belcredi, Kulturní centrum Líšeň a radnice MČ Brno-Líšeň.
Video z vernisáže.

Fotografie z vernisáže.

 

Pozvánka na Hraběnku do Divadla Palace

Podle filmového scénáře Jiřího Hubače Zámek v Čechách napsal Ivan Hubač divadelní hru Hraběnka, aneb Zámek v Čechách. Světová premiéra proběhla v pátek 4. května od 19 hodin, další představení byla zatím plánována na 25. května a 23. června 2018.

V režii Petra Hrušky se v roli hraběnky představí Eliška Balzerová, která se jako svérázná hraběnka z Lansdorfu a za Scheinbergu, nyní domácí dělnice, vrací na svůj znárodněný zámek oslavit svoje 70. narozeniny. V dalších rolích vystoupí Novotný, Miroslav Etzler, Martina Delišová a další.

Děkovná mše v kostele na Karlově

V Praze na Karlově v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého bude v neděli 10. června 2018 od 9:30 hodin sloužena mše za hraběnku Johanku Polyxenu z Bubna a Litic, za celý její rod a mecenáše kostela.

Osmdesáté výročí první šlechtické deklarace

Dům v Husově ulici, kde se první prohlášení české šlechty v roce 1938 podepisovalo.

V letošním roce uplyne 80 let od sepsání první šlechtické deklarace, která byla v sobotu 17. září 1938 přednesena prezidentovi republiky Edvardu Benešovi při zvláštní audienci na Pražském hradě pod názvem „Prohlášení členů starých rodů vzhledem k nedotknutelnosti území Českého státu“.

Audience se zúčastnilo 12 zástupců z jedenácti šlechtických rodů, prohlášení přečetl František Kinský z Kostelce nad Orlicí. Před audiencí se šlechtici sešli v tzv. malém paláci v Husově ulici, kde bydlel hlavní iniciátor celé akce Zdenko Radslav Kinský, aby zde prohlášení podepsali. Autorem prohlášení byl Karel Schwarzenberg, nevlastní syn Zdenko Radslava.

Pokračovat ve čtení

Šlechtické deklarace signovali potomci Karla IV.

Výstava na zámku královského věnného města Mělník

V sobotu 9.9.2017 byla v Koncertním sále mělnického zámku jako součást standardní prohlídky otevřena výstava šlechtických rodokmenů nesoucí název Šlechtická poselství. Jednotlivá plátna zachycují rodiny všech šlechticů, kteří podepsali „Prohlášení české a moravské šlechty v září r. 1939“. Byla to v pořadí již třetí aktivita, kterou česká zemská šlechta reagovala na situaci vznikající v době nejvyššího ohrožení země. Text dokumentu byl zveřejněn 7.9.1939, tedy už za nacistické okupace a jeho signování tak nebyla jen otázka souhlasu s obsahem, ale i záležitost značné odvahy a statečnosti.

V koncertním sále mělnického zámku jsou vystaveny rodokmeny všech šlechtických rodů, jejichž zástupci podepsali v září 1939 Prohlášení české a moravské šlechty.

Pokračovat ve čtení

Doporučujeme

2. 6. 2018 - Den v růžovém na zámku Mělník

2. 6. 2018 - Den v růžovém na zámku Mělník