spolek
RODRO
rodokmeny


pořádá a organizuje vzdělávací a kulturní akce zaměřené na historii

připomíná a seznamuje se souvislostmi českých a evropských dějin

zajišťuje tvorbu rodokmenů osob, šlechtických rodů a dynastií
Blatná

Blatná

Brandýs nad Labem

Brandýs nad Labem

Častolovice

Častolovice

Český Šternberk

Český Šternberk

Dobříš

Dobříš

Doudleby

Doudleby

Drahenice

Drahenice

Dymokury

Dymokury

Chotěboř

Chotěboř

Jimramov

Jimramov

Kostelec nad Orlicí

Kostelec nad Orlicí

Křimice

Křimice

Líšeň

Líšeň

Litenčice

Litenčice

Maleč

Maleč

Mělník

Mělník

Opočno

Opočno

Orlík

Orlík

Rychnov nad Kněžnou

Rychnov nad Kněžnou

Žamberk

Žamberk

Dana Janečková

V Praze stojí nové rodokmeny potomků Karla IV.


V Praze byly v roce 2018  rozmístěny rodokmenové panely dalších rodů české zemské šlechty, jejichž členové jsou potomky Karla IV.  Jedná se o rody:
Kolowrat-Krakovských, Nostitzů, Schliků, Thun-Hohensteinů a Thurn-Taxisů.

Rozšíření projektu Křižovatka cest  se uskutečnilo za podpory Magistrátu hlavního města Prahy, Městské části Praha 1 a Státní fond kultury ČR a rozšířilo se i na území Starého Města a Hradčan. V rodokmenech každého nového šlechtického rodu je – jako u všech předchozích již vystavených rodů – uvedena genealogická cesta od římského císaře a českého krále Karla IV. Lucemburského k danému rodu. Poté ze strany otce linie předků Karla IV. pokračuje až ke Karlu Velikému, jeho předkovi ve 20. generaci.  Ze strany matky Karla IV. Elišky Přemyslovny pokračuje genealogická řada předků až k nejstarším Přemyslovcům. A v 15. generaci i k patronce českých zemí sv. Ludmile.  Kromě tohoto „standardního“ představení jednotlivých rodů jako potomků „Otce vlasti“, jsou tentokrát u každého rodu stručně připomenuty i osudy paláců, které v Praze daný rod kdy vlastnil nebo opět vlastní. 
Mapa ukazující nové rozmístění všech rodokmenů. Zvětšit mapku je možno hned pod tímto popiskem.

ORIENTAČNÍ MAPKY UMÍSTĚNÍ RODOKMEŮ

Rodokmen šlechtického rodu Schliků je umístěn před bývalým schlikovským palácem na Pohořelci, stojan s rodokmenem Thun-Hohensteinů najdou zájemci v horní části Malostranského náměstí u vchodu do kostela sv. Mikuláše. Je to nedaleko paláců tohoto rodu, ve Sněmovní ulici (budova Poslanecké sněmovny), v Thunovské ulici (britská ambasáda) a v Nerudově ulici (italské velvyslanectví). Rodokmen Thurn-Taxisů stojí u vchodu do Vojanových sadů (v blízkosti paláce Thurn-Taxisů v Letenské ulici). Nedaleko rodového paláce (budova Ministerstva kultury) na Kampě je umístěn rodokmen Nostitzů. Je na místě stojanu s rodem Lobkowitzů, který se přemístil do ulice U Lužického semináře. Na Ovocném trhu u Stavovského divadla stojí před jejich palácem rodokmen rodu Kolowratů.

 
Na Ovocném trhu u Kolowratského paláce
je umístěn rodokmen rodu
KOLOWRATŮ.
  Před schlikovským palácem na Pohořelci
je rodokmen rodu
SCHLIKŮ.
 
Na místě stojanu s rodokmenem Lobkowiczů
na Kampě je nově umístěn rodokmen rodu
NOSTITZŮ.
  V horní části Malostranského náměstí je
umístěn rodokmen šlechtického rodu
THUN-HOHENSTEINŮ.
 
U vstupu do Vojanových sadů stojí rodokmen
THURN-TAXISŮ.
  V ulici U Lužického semináře je nově umístěn rodokmen křimické větve rodu Lobkowiczů. 
                                                                                                                                                                      ♦♦♦♦♦

Výstava Šlechta v boji za českou státnost na zámku Dobříš

Posledním místem, kde se v letošním roce představuje putovní výstava pořádaná společností Rodro „Šlechta v boji za českou státnost“, je rokokový zámek Dobříš. Výstava připomíná 80. výročí podepsání 1. šlechtické deklarace v roce 1938.  

Paní Livie-Anna Colloredo-Mannsfeld a kníže Jeronym Colloredo-Mannsfeld, potomek signatáře 1. šlechtické deklarace.

 

Rokokový zámek Dobříš je ve vlastnictví rodiny Colloredo-Mannsfeld již od roku 1630. Zámek je obklopen francouzským a anglickým parkem.

Zahájení výstavy proběhlo ve čtvrtek 4. října 2018 za přítomnosti majitele zámku Jeroma Colloreda-Mannsfelda a jeho ženy Livie-Anny, synovce signatáře první deklarace Weikharda Colloreda-Mannsfelda. Wiekhard Colloredo-Mannsfeld patřil mezi 12 šlechticů, kteří v září 1938 předali prezidentu Edvardu Benešovi první deklaraci „Prohlášení členů starých rodů vzhledem k nedotknutelnosti území Českého státu“, ve kterém se přihlásili k českému národu.

Další šlechtická deklarace pak pokračovaly v roce 1939 a byly předány již prezidentovi Emilu Háchovi. Třetí deklaraci v roce 1939 a signovalo 85 zástupců 33 šlechtický rodů. Mezi nimi byli 4 zástupci rodu Colloredo-Mannsfeld – kromě Weikharda i dědeček současného majitele zámku Jeroným st. a jeho strýcové Josef a Jeroným ml. Na výstavě jsou k vidění rodokmeny všech 33 rodů, jejichž zástupci třetí prohlášení signovali.

Výstava bude otevřena do 30. prosince 2018.

Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.

Více fotografií z vernisáže naleznete zde.

♦♦♦♦♦

Výstava Šlechta v boji za českou státnost se představuje na zámku v Rychnově nad Kněžnou

Rychnovské panství koupil rod Kolowratů už v roce 1640.

Putovní výstava pořádaná v letošním roce k 80. výročí podepsání 1. šlechtické deklarace se 19. května 2018 přestěhovala od šlechtického rodu Belcredi z Brna -Líšně na Kolowratský zámek v Rychnově nad Kněžnou.

Tady, v jednom z hlavních sídel rodu Kolowratů, připomene výstava především statečnost bratrů  Egona, Hanuše, Otomara a Zdeňka Kolowratových, kteří všichni podepsali „Prohlášení české a moravské šlechty v září 1939“. Poslední z nich dokonce patřil k dvanáctičlenné skupině šlechticů, kteří podepsali už  první prohlášení, předané prezidentu Benešovi 17.9. 1938.

Současný majitel zámku Jan je vnukem nejstaršího z bratrů Hanuše hraběte Kolowrata-Krakowského.

Vernisáž výstavy se uskutečnila ve středu 20. května 2018  v prostorách zámku Rychnov nad Kněžnou.

Fotografie z vernisáže

Tiskové ohlasy

♦♦♦♦♦

Výstava „Šlechta v boji za českou státnost“ v Brně-Líšni

Autor výstavy Jan Drocár s potomkem signatáře Karla Belcrediho Ludvíkem Belcredi.

V Dělnickém domě v Brně-Líšni proběhla v pátek 18. května vernisáž výstavy Šlechta v boji za českou státnost – Historie šlechtických deklarací 1938 a 1939. Veřejnost si může téměř čtyři desítky panelů s rodokmeny šlechtických rodů prohlédnout od 22. května do 15. června 2018. 
Výstava přibližuje iniciativy české šlechty v letech 1938 a 1939, kdy bylo Československo bezprostředně ohroženo nacismem. Představitelé šlechty tehdy podepsali tři deklarace, ve kterých vyjádřili svou bezvýhradnou věrnost vlasti a českému národu. Vystaveny budou rodokmeny jednotlivých signatářů deklarací a jejich rodin.

Výstava je pořádána k 80. výročí předání první deklarace 17. září 1938 prezidentovi E. Benešovi a k 125. výročí narození Karla Belcrediho (*24.9.1893 †18.9.1972), jednoho ze signatářů všech 3 deklarací.
Pro veřejnost bude přístupná ve dnech: úterý 14-18 hod., středa 9-12 hod., pátek 10-12 a 14-17 hod.
Pořadatelem je spolek RODRO, z.s., rodina Belcredi, Kulturní centrum Líšeň a radnice MČ Brno-Líšeň.

 


Video z vernisáže.

Fotografie z vernisáže.

♦♦♦♦♦

Doporučujeme
2. 6. 2018 - Den v růžovém na zámku Mělník

2. 6. 2018 - Den v růžovém na zámku Mělník