spolek
RODRO
rodokmeny


pořádá a organizuje vzdělávací a kulturní akce zaměřené na historii

připomíná a seznamuje se souvislostmi českých a evropských dějin

zajišťuje tvorbu rodokmenů osob, šlechtických rodů a dynastií
Blatná

Blatná

Boskovice

Boskovice

Brandýs nad Labem

Brandýs nad Labem

Častolovice

Častolovice

Český Šternberk

Český Šternberk

Dobříš

Dobříš

Doudleby

Doudleby

Drahenice

Drahenice

Dymokury

Dymokury

Chotěboř

Chotěboř

Jimramov

Jimramov

Karlova Koruna

Karlova Koruna

Kostelec nad Orlicí

Kostelec nad Orlicí

Křimice

Křimice

Líšeň

Líšeň

Litenčice

Litenčice

Maleč

Maleč

Mělník

Mělník

Opočno

Opočno

Orlík

Orlík

Rychnov nad Kněžnou

Rychnov nad Kněžnou

Žamberk

Žamberk

Seminář „Šlechta v boji za českou státnost“ se konal 17.9.2018 v Poslanecké sněmovně

Seminář se uskutečnil v poslaneckých prostorách Konírna a Dvorana.

V polovině září 2018 uběhlo 80 let od chvíle, kdy v době bezprostředního ohrožení vlasti nacismem, navštívilo 
17. 9. 1938 dvanáct zástupců české zemské šlechty prezidenta republiky Edvarda Beneše a předneslo mu své „Prohlášení členů starých rodů vzhledem k nedotknutelnosti území Českého státu.” Připomenutí si této významné události se událo přesně v její výroční den, 17. 9. 2018, ve Šternberském paláci
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na Male Straně v Praze
.

Seminářem “Šlechta v boji za českou státnost” vzpomněli jeho účastnici tehdejší šlechtická vystoupení jako celek, připomněli si tedy ​i následující druhou akci, kdy šlechtici 24.1.1939 potvrdili své stanovisko také novému prezidentovi dr. Emilu Háchovi (foto) a třetí – již za nacistické okupace země 7. 9. 1939 zveřejněné „Prohlášení české a moravské šlechty v září r. 1939“ (2. a 3. deklarace). 

Pražský hrad 24. leden 1939: zleva František Kinský (přečetl prohlášení), Jan Lobkowicz, Jan Pálffy, Karel Belcredi, Jiří Douglas Sternberg, Hugo Strachwitz, Charles Parish, Rudolf Czernin, Leopold Sternberg, Jindřich Dobrzenský, Karel Schwarzenberg, Zdenko Radslav Kinský a Emil Hácha. 

Na semináři se svými příspěvky vystoupili: 36 pražský arcibiskup a primas český ThLic. Dominik kardinál Duka O.P., historik PhDr. Milan Buben Ph.D. z Katolické teologické fakulty UK, představený české zemské delegace habsburského Řádu sv. Jiří PhDr. Milan Novák, ex-náměstkyně ministra kultury PhDr. Anna Matoušková, starosta Městské části Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký a v diskuzi další přítomní. 

Moderování semináře se ujala ex-poslankyně Nina Nováková, předsedkyně společnosti Středoevropská inspirace. Záštitu nad seminářem převzal poslanec Karel kníže Schwarzenberg,
který svým vystoupením celý seminář zahájil. 

Jan Drocár, Anna Matoušková, Oldřich Lomecký, Dominik kardinál Duka, Karel kníže Schwarzenberg, Nina Nováková, Milan Buben a Milan Novák za „předsednickým“ stolem.

Pozvánka na seminář:

Fotografie ze semináře.

♦♦♦♦♦       

Doporučujeme
2. 6. 2018 - Den v růžovém na zámku Mělník

2. 6. 2018 - Den v růžovém na zámku Mělník