spolek
RODRO
rodokmeny


pořádá a organizuje vzdělávací a kulturní akce zaměřené na historii

připomíná a seznamuje se souvislostmi českých a evropských dějin

zajišťuje tvorbu rodokmenů osob, šlechtických rodů a dynastií
Blatná

Blatná

Boskovice

Boskovice

Brandýs nad Labem

Brandýs nad Labem

Častolovice

Častolovice

Český Šternberk

Český Šternberk

Dobříš

Dobříš

Doudleby

Doudleby

Drahenice

Drahenice

Dymokury

Dymokury

Chotěboř

Chotěboř

Jimramov

Jimramov

Karlova Koruna

Karlova Koruna

Kostelec nad Orlicí

Kostelec nad Orlicí

Křimice

Křimice

Líšeň

Líšeň

Litenčice

Litenčice

Maleč

Maleč

Mělník

Mělník

Opočno

Opočno

Orlík

Orlík

Rychnov nad Kněžnou

Rychnov nad Kněžnou

Žamberk

Žamberk

Magičtí Lucemburkové

Karel IV. – největší Lucemburk na českém trůnu.

Magičtí Lucemburkové byl jedním z prvních výstavních projektů, které se věnovaly výročí sedmi set let od narození císaře Karla IV., nejvýznamnějšího představitele lucemburského rodu na českém trůnu.

Cílem výstavy bylo přiblížit vládu dynastie Lucemburků v českých zemích, vyzvednout nejvýznamnější mezníky jejich panování a přiblížit nejen jednotlivé představitele rodu, ale i významné osobnosti jejich doby. České země se za Lucemburků postupně staly politickým, obchodním a kulturním centrem tehdejší Evropy. Praha byla v druhé polovině 14. století rezidencí římského panovníka a přední evropskou metropolí. Lucemburkové prosluli také jako mecenáši umění, zakladatelé vzdělanosti, státotvornosti a tvůrci staveb. Na pražském císařském a královském dvoře se za jejich vlády setkávali ti nejlepší umělci z celé Evropy.

Návštěvníci výstavy viděli a interaktivní formou se mohli seznámit s:

–  originálními replikami korunovačních klenotů – korunou Svaté říše římské, korunou z relikviářové busty Karla  Velikého z Cách a svatováclavskou korunou, které speciálně pro tento projekt vyrobil světoznámý mistr Jiří Urban
 – 3D modely středověkých hradů a dalších významných staveb z doby lucemburské, mezi nimi Karlštejn a Karlův most
–  faksimilemi dobových rukopisů s nádhernými ilustracemi
–  sochami panovníků od akademického sochaře Igora Kitzbergra
– největším unikátem, kterým je sbírka faksimilií z proslulé knihovny Václava IV., mj: bohatě iluminovaná Bible Václava IV.
– opisem Zlaté buly Karla IV. z roku 1356 části Václavových astronomických kodexů
–  knihou Historia Plantarum
–  rodokmeny zachycující předky Karla IV. po meči a po přeslici moderní metodou
–  obnoveným rodokmenem předků Karla IV., který dal namalovat v roce 1356 na Karlštejně
–  rozrodem k současným potomkům Karla IV. mezi českou zemskou šlechtou a dynastiemi evropských monarchií.

Magičtí Lucemburkové byla putovní výstavou, která svoji cestu po českých zemích zahájila 17. května 2015 v Ostravě.  Následovala Opava, kde byl pro umístění výstavy vybrán Dům umění a kostel sv. Václava, zahajovací vernisáž se konala 12. ledna 2016.
Po moravské putování docestovala do středočeského Zámku Loučeň, zde byla pro zájemce otevřena od května do července 2016.

Spolek RODRO se zapojil do projektu Magičtí Lucemburkové  v roce 2017, kdy se výstava přemístila do centra Prahy.

 PRAHA 23. března 2017

V Praze byla výstava Magičtí Lucemburkové s podtitulem Čeští králové a panovníci Svaté říše římské pořádána ve spolupráci s Univerzitou Karlovou. Proběhla od 23. března do 29. dubna 2017 v prostorách Křížové chodby univerzitního Karolina v Praze 1 na Ovocném trhu 3.

Křížová chodba univerzitního Karolina hostila výstavu Magičtí Lucemburkové do 29.4.2017.

 Autory celé výstavy byli Oldřich Beneš a Marek Zágora z ostravské Společnosti MARIE z.s., autorem vystavovaných replik korunovačních klenotů turnovský šperkař a zlatník Jiří Urban, sochy panovníků zhotovil Igor Kitzberg, který studoval sochařství na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě a vystavené rodokmenové studie vytvořil pražský genealog Jan Drocár ze spolku RODRO.

Rodokmeny předků Karla IV. Lucemburského ukazují, že je společným potomkem Karla Velikého (rodokmen vlevo) a 1. historicky doloženého českého knížete Bořivoje I. a jeho choti sv. Ludmily (rodokmen vpravo)-autorem studií je genealog Jan Drocár

Zahajovací proslov přednesl starosta městské části Praha 1 Oldřich Lomecký (obrázek vlevo), který mimo jiné řekl: „Výstava připomíná historii významného českého a evropského panovnického rodu, který se nesmazatelně zapsal do našich dějin a do podoby a krásy našeho města. Děkuji všem pořadatelům a organizátorům za jejich píli a nasazení. Je pro mě velkou ctí, že jsem se stal patronem této jedinečné expozice, na kterou všechny milovníky historie co nejsrdečněji zvu.“

S výstavou přítomné seznámil její hlavní autor JUDr. Oldřich Beneš a na závěr slavnostního zahájení všechny pozdravila velvyslankyně Lucemburského velkovévodství Michéle Pranchère-Tomassini .

Na snímku zprava – organizátorka výstavy Milada Karasová, moderátor Alexander Hemala, autor výstavy JUDr. Oldřich Beneš, starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, zástupce lucemburského velvyslanectví, velvyslankyně Lucemburského velkovévodství Michéle Pranchère-Tomassini , organizátor výstavy a předseda spolku RODRO Michal Dujko a zástupce Univerzity Karlovy Petr Svoboda.

Autor vystavených  genealogických studií Jan Drocár, který je spoluzakladatelem spolku RODRO.

Výstava Magičtí Lucemburkové byla zahájena 23. března 2017 v  pražském Karolinu.

 

 

 

 

 

 

 

 

K nejvyhledávanějším exponátům patří už tradičně repliky korunovačních klenotů. Na výstavě byly k vidění klenoty z dílny zlatníka a šperkaře Jiřího Urbana, který se na výstavě prezentoval nejen třemi korunovačními korunami Karla IV., (vlevo) ale i replikou Sedlecké monstrance (vpravo), kterou zhotovil spolu s Janem Jarošem. Sedlecká monstrance  patří  mezi deset nejstarších gotických monstrancí na světě a soudí se, že je nejstarší monstrancí svého typu ve Střední Evropě. Byla zhotovena v roce 1389, nebo krátce před ním,  za vlády Václava IV. Lucemburského, pravděpodobně podle návrhu Petra Parléře.

Římská císařské koruna.

Česká svatováclavská koruna.

 

 

 

 

 

 

 

Replika Sedlecké monstrance- vitrina vpravo.

Římská královská koruna.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedním z partnerů výstavy Magičtí Lucemburkové byla společnost ČEPS. Před bannerem partnera na snímku zleva: organizátorka výstavy Milada Karasová ze spolku RODRO, autor výstavy JUDr. Oldřich Beneš, předseda spolku RODRO Michal Dujko a zástupce MÚ Prahy 1 radní pro oblast školství Mgr. Eva Špačková.

Magičtí Lucemburkové přilákali do Karolina stovky návštěvníků.

Více na webu Historická šlechta: 

http://www.historickaslechta.cz/vystava-magicti-lucemburkove-v-praze-id2017030010-8

PLZEŇ 6. září 2017

Zatím posledním místem putovní výstavy Magičtí Lucemburkové se stala Plzeň.
V prostorách plzeňského kulturního centra Papírna v Zahradní ulici se konala 6. září 2017 vernisáž, výstava byla otevřena až do 26. listopadu.

Výstava Magičtí Lucemburkové byla v Plzni  otevřena v prostorách bývalé papírny.

Výstava v plzeňské Papírně byla otevřená od 6. září do 26. listopadu 2017.

 

 

 

 

 

 

 

Otevření výstavy se v Plzni účastnili (zleva) generální ředitel Škoda Eletric Ing. Jaromír Šilhánek, MUDr.  Jitka Rathauská z EU Academy, Alfred Wolf z Heimat Unternehmen, Mgr. Václav Vrbík z Historického parku Bärnau-Tachov, emeritní první biskup plzeňský František Radkovský, autor výstavy JUDr. Oldřich Beneš, náměstkyně ministra vlády PhDr. Anna Matoušková z ministerstva kultury a organizátoři výstavy z rodokmenového spolku RODRO Michal Důjka, který pochází z rodu Bubna-Litic a je potomek Lucemburků resp. Karla IV. v 21. generaci a jeho manželka Milada Karasová.

Výstavě požehnal emeritní biskup plzeňský František Radkovský. Prvním biskupem plzeňským byl v letech 1993-2016, od roku 2009 je čestným občanem Plzně. Na snímku zleva ředitel kulturního centra Papírna Ing. Jaroslav Bláha, biskup František Radkovský a autor výstavy JUDr. Oldřich Beneš.

 

Slovo a požehnání 
„Výstava, kterou otvíráme, je mimořádná. Dává nám nahlédnout do naší bohaté historie a ukazuje, jak vysokou kulturní úroveň měla v té době naše zem. Zároveň dosvědčuje, že naše zem během své historie vždy kulturně a politicky patřila k západní Evropě. To je důležité poznání i pro dnešní dobu, kdy se objevují nejen kritiky na Evropskou unii, ale i návrhy na vystoupení z ní. Kritiky jsou často oprávněné, protože Evropská unie ztratila svůj křesťanský duchovní obsah a zůstala z ní slupka možných i nemožných směrnic a předpisů, a to je velmi málo. Těch, kteří chtějí vystoupit, se ptám, kam chtějí patřit, když celá naše historie ukazuje, kam jsme patřili a patříme. Proto chci říci, že smysl této výstavy je také ukázat, že jako jsme v historii pozitivně přispívali k růstu Západní a Střední Evropy, je třeba nikoliv z ní utíkat, ale přispívat k jejímu zlepšení. Je to naše odpovědnost za úspěšný vývoj Evropské unie. Kéž tedy výstava přispěje k povzbuzení této odpovědnosti u všech návštěvníků. 
Modleme se: Bože, děkujeme ti za všechno dobré, co Lucemburkové do naší historie přinesli, děkujeme Ti za kulturní a duchovní bohatství, ke kterému v naší zemi přispěli, a prosíme Tě, ať tato výstava u všech návštěvníků prohloubí úctu k naší zemi a její historii a povzbudí odpovědnost za její přítomnost i budoucnost v rámci celé Evropy, skrze Krista, našeho Pána. 
Amen“.

 Mons. František Radkovský
emeritní biskup plzeňský 
prezident Diecézní charity Plzeň

 

Rodokmeny s Karlovými potomky mezi nejvýznamnějšími rody české zemské šlechty a mezi všemi současnými panovníky evropských států jsou vytvořené genealogem Janem Drocárem.

Replika královské svatováclavské koruny.

Replika koruny římského krále a její autor šperkař Jiří Urban.

 

 

 

 

 

 

 

 

Model svatovítské katedrály.

Faksimile dobových rukopisů a ilustrací.

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava vznikla ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, autorem výstavy byl Oldřich Beneš z ostravské Společnosti MARIE z.s., spoluautorem byl odborný garant, historik a středoškolský pedagog Marek Zágora. Repliky korunovačních klenotů zhotovil turnovský šperkař a zlatník Jiří Urban, autorem soch panovníků Igor Kitzberger a autorem genealogických studií Jan Drocár ze spolku RODRO. Ten spolu s dalšími členy spolku  Michalem Dujkem a  Miladou Karasovou výstavu v Plzni organizovali.

Více o výstavě na webu Historická šlechta:

http://www.historickaslechta.cz/vystava-magicti-lucemburkove-v-plzni-do-26-11-2017-id2017090001-8

 

Doporučujeme
2. 6. 2018 - Den v růžovém na zámku Mělník

2. 6. 2018 - Den v růžovém na zámku Mělník